Przekraczamy Granice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Logo

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice."

O projekcie

Projekt pn. „Solnym szlakiem z Moraw do Olesna”, realizowanym wspólnie z czeskim partnerami z miejscowości Otice, Zbyslavice i Jezdkovice.

Wartość całkowita projektu to 98.324,02 zł, wartość dofinansowania 83.574,80 zł, wkład własny Gminy Olesno wynosi 14.749,22 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice w ramach  Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Beneficjentem  projektu jest Gmina Olesno