Przekraczamy Granice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Logo

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice."

Dane kontaktowe

 Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

www.olesno.pl